Rekabet Kurumu ceza yağdırdı

Kurul, soruşturma kapsamında bulunan 11 teşebbüsle uzlaşma sağladı. Diğer 5 teşebbüse ise 41 milyon lira ile 59 milyon lira arasında değişen para cezalarına hükmetti.

Rekabet Kurumu’nun açıklamasında, “Soruşturma sürecinde soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp yapmadıkları incelenmiştir. Bu anlaşmaların temelinde işverenlerin en önemli girdilerden olan emek üzerinde rekabet etmekten karşılıklı olarak vazgeçmeleri yatmaktadır. Çalışan ayartmama anlaşmaları emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açabilmektedir. Netice itibarıyla çalışanların dağılımında etkinsizlik doğmakta ve işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebilmektedir” denildi.

Kurul, söz konusu teşebbüslere verilen para cezalarını, “Rekabet Kurumu’nun görev ve yetkilerini kötüye kullanmak, rekabetin işleyişini bozmak ve tüketicilere zarar vermek” olarak değerlendirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir